Dofinansowanie obozów sportowych

Publikowane od: 
01.06.2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
Wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:
- związki stowarzyszeń,
- stowarzyszenia,
- fundacje.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 października 2021 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków.
Wnioski o refundację kosztów obozów, które odbyły się przed dniem złożenia wniosku można składać do 30 czerwca 2021 r.
Więcej: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/