Dofinansują punkty zbiórki odpadów

Publikowane od: 
15.02.2017

W miniony poniedziałek w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie Budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał  Pan Roman Wójcik - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast ZMiGDP reprezentował Pan Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 10 gmin (Borne Sulinowo, Karlino, Gościno, Grzmiąca, Dygowo, Siemyśl, Ustronie Morskie, Szczecinek – gmina wiejska, Szczecinek Miasto, Postomino, Białogard Miasto, Kołobrzeg Miasto). Dodatkowo, na terenie Kołobrzegu i Szczecinka wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów to miejsca, w których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Dostarczone przez mieszkańców gminy w dalszej kolejności przekazane będą do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 482 411,25 złotych, a kwota dofinansowania z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to 11 501 862,15 złotych.

Opr. M. Ludewicz. Foto:  parseta.org.pl