Dotacja na nowe żłobki i kluby dziecięce

Data publikacji: 
11.06.2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie pn.: „Dotacje na żłobki, kluby dziecięce oraz dla opiekunów dziennych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, które odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 11:00,  w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowotworzonych żłobkach, klubach dziecięcych, a w szczególności na:

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
  • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych; przeszkolenie w zawodzie opiekuna dziennego;
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:30. Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.06.2018 r. do godz. 14:00.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl