Dotacje na badania rynkowe

Data publikacji: 
05.03.2018

Informujemy, że w ramach „Pakietu dla średnich miast” Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają Państwa do zainteresowania konkursem w ramach którego dla przedsiębiorców ze średnich miast  (oraz gmin sąsiadujących) przeznaczona jest kwota 500 mln zł.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnich przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Konkurs został ogłoszony 14 lutego br., a nabór wniosków rozpocznie się 20 marca br. i będzie trwał do 5 grudnia br. Wnioski przyjmowane będą w rundach - pierwsza runda potrwa do 9 maja br. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

W tegorocznej edycji naboru "Badania na rynek" wprowadzone zostały uproszczenia, dzięki którym środki w ramach Badań na rynek będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

1) Zasięg naboru został rozszerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich)

2) Obniżony został minimalny budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł)

3) Dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez wnioskodawcę).

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz