Dotacje na termomodernizację domów

Publikowane od: 
08.05.2019

Miasto Szczecinek informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach RPOWZ, Działanie: Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, którego będzie beneficjentem.

W przypadku otrzymania dofinansowania, mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie za:

 • przeprowadzoną częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej
lub
- zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

W tych przypadkach wysokość wsparcia wynosi 25 000 zł;

 • przeprowadzoną pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej
lub
- zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

W tych przypadkach wysokość wsparcia wynosi 50 000 zł.

Środki będzie można przeznaczyć jedynie za wymianę źródła ciepła, prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały, m.in.:

 • wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych określonych w audycie energetycznym;
 • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
 • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
 • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
 • modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Ankieta dostępna jest TUTAJ lub w załączniku.
 
W przypadku otrzymania dofinansowania niemożliwe jest ubieganie się o środki na wymianę pieca węglowego. O tym, jak je otrzymać piszemy TUTAJ.

Podpisaną ankietę należy składać do dnia 27 maja 2019 r.:

 • w Urzędzie Miasta Szczecinek (Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 13),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietyrpo@um.szczecinek.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Rozwoju UM: Aleksandra Machut, tel. 943 714 152. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Opr. M. Ludewicz. Foto: gk24.pl