Dyskusja o opiece nad zwierzętami

Data publikacji: 
27.02.2018

Uchwała w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wzbudziła największe emocje podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Szczecinek. Po uwagach zgłoszonych przez radnego Macieja Baturę ogłoszono została krótka przerwa. Po jej zakończeniu uchwałę ostatecznie przyjęto z jedną autopoprawką wiceburmistrza Daniela Raka.

Pozostałe akty prawne radni przegłosowywali bez większych emocji i dłuższych dyskusji . I tak podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetowych na rok 2018 m.in. zwiększając kwotę na przebudowę ulicy Wodociągowej. Przyjęto także wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK na lata 2018 – 2020 i uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów.

Tekst i foto: M. Ludewicz