Ekologiczne warsztaty dla dzieci

Publikowane od: 
28.11.2018

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza przedszkola z terenu województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych 1,5-godzinnych warsztatach edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

Podczas warsztatów realizowanych na terenie przedszkola, dzieci zapoznają się z różnymi gatunkami ryb zamieszkujących rzeki przymorskie woj. zachodniopomorskiego oraz bioróżnorodnością dolin rzecznych. W trakcie trwania warsztatów wykorzystywane będą wydane w ramach projektu książeczki-kolorowanki edukacyjne "Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza". Każde z dzieci otrzyma koszulkę edukacyjną z logo programu oraz kolorową grafiką. Dzieci będą też uczestniczyły w grze "Łososiowa przygoda" i "Węgorze na szlaku", które będą uzupełnieniem i rozwinięciem książeczek. Tłem gry będzie dorzecze rzeki Parsęty i Regi, na której dzieci wspólnie z edukatorem będą zaznaczały różne przeszkody, które mogą napotkać ryby podczas swojej wędrówki, charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt występujące w dolinach rzecznych i inne ciekawe informacje. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają koszulki oraz książeczki edukacyjne.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.losos.parseta.pl.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością̨ ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej.

Opr. M. Ludewicz