Granty na przygotowanie projektów unijnych

Publikowane od: 
24.03.2020

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”. Tym razem można otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Nabór potrwa do 12 stycznia 2021 r.

O dofinansowanie w wysokości do 280 060 zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

- sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,

- sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,

- organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,

- sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Nabór do programu jest ciągły i trwa 1 rok (podzielony jest na miesięczne rundy). Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz