Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Publikowane od: 
04.09.2018

W nowo wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku uroczyście zainaugurowano wczoraj rok szkolny 2018/2019. W miejsko powiatowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz, nauczyciele, rodzice i uczniowie. W ich trakcie głos zabrali m.in. burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, wiceminister Małgorzata Golińska, starosta Krzysztof Lis i przedstawicielka kuratorium oświaty. Nie zabrakło też krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów, a na koniec zaproszeni goście mieli okazję do sprawdzenia swoich sportowych talentów podczas rzutu osobistego do kosza.

W swoim przemówieniu burmistrz Jerzy Hardie-Douglas powiedział:

Szanowni Państwo,
Po raz ostatni w charakterze urzędującego burmistrza miasta przyszło mi uczestniczyć w miejsko-powiatowych uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego, dlatego też w swoim wystąpieniu  pozwolę sobie na pewien osobisty akcent.

Kiedy w 2006 roku obejmowałem stanowisko Burmistrza Szczecinka zrealizowałem jeden z moich kluczowych postulatów wyborczych, jakim było powołanie do życia Gimnazjum nr 3.  Nie wszystkim ten pomysł wtedy się podobał i nie obeszło się bez kontrowersji. Kiedy po 12 latach istnienia Gimnazjum nr 3 przestało istnieć i zostało wcielone do Szkoły Podstawowej nr 7, kontrowersji również nie brakowało -  ale tym razem z zupełnie innych powodów. Szkoła bowiem wpisała się w edukacyjny pejzaż miasta -  na trwałe zadomowiła się w świadomości mieszkańców Szczecinka, pozostawiając po sobie pozytywny ślad w postaci kilkunastu roczników absolwentów, dla których popularne Gimnazjum imienia Adama Giedrysa  zawsze będzie miejscem szczególnym i wyjątkowym.

Wspominam powstanie Gimnazjum nr 3  ponieważ początek i koniec mojego urzędowania w roli Burmistrza Szczecinka wiąże się z koniecznością rozwiązywania dość trudnych problemów związanych z oświatą.

Rozpoczynający się rok szkolny to rok szczególny. Z jednej strony bowiem pożegnamy ostatnich absolwentów klas gimnazjalnych, z drugiej natomiast, doczekamy się pierwszych absolwentów klas ósmych. To będzie trudny sprawdzian dla  polskiej oświaty.

Jesteśmy na te wyzwania przygotowani.  Jako organ prowadzący dla szkół podstawowych uczyniliśmy w zasadzie wszystko, co można  było w trudnej sytuacji zmian strukturalnych uczynić. Obiecywałem to zresztą Państwu w 2016 roku, kiedy kwestia wprowadzenia reformy była już przesądzona. Skutki, według mnie, nie do końca przemyślanych i wprowadzanych przez MEN zmian, złagodziliśmy poprzez zastosowany przez nas wariant przekształceniowy, zachowując de facto  poziom zatrudnienia w każdej z podległych nam placówek.
Co jednak najważniejsze, stale zwiększamy nakłady finansowe na oświatę i związane z nią wydatki inwestycyjne, a to sprawia, że  szczecineckie szkoły cieszą się też coraz lepszą opinią. To między innymi dzięki temu w naszych placówkach oświatowych spory odsetek stanowią również dzieci spoza Szczecinka. 

Zainteresowanie szczecineckimi szkołami potwierdziła tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów zerowych, które funkcjonują w naszych podstawówkach i przedszkolach. Przyjmujemy więcej dzieci z gminy wiejskiej Szczecinek, co wydaje się słusznym i logicznym kierunkiem.

W sumie, naukę w szkołach podległych miasto rozpocznie w tym roku szkolnym  3068 uczniów, z czego 392 to uczniowie klas pierwszych.

Jedną z nowych uczennic będzie moja wnuczka - Pola, za którą trzymam kciuki, bo wiem jakim przeżyciem jest pierwszy dzień w szkole.

Zanotowaliśmy więc po raz pierwszy od jakiegoś czasu statystyczny  wzrost ilościowy uczniów.  Nie jest on co prawda zbyt duży, ponieważ zamyka się w liczbie  45, niemniej jednak warto go odnotować. Czy okaże się stałym  trendem – czas pokaże.

Warto w tym miejscu również odnotować fakt, że udało się w tym roku zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Ten sukces ma oczywiście wielu ojców, ale jest w dużej mierze efektem doskonale układającej się współpracy z placówkami niepublicznymi, z których zdecydowana większość a właściwie wszystkie cieszą się świetną renomą, a prawie wszystkie  funkcjonują na zasadach przedszkola za „złotówkę” – i za tę współprace chciałbym też z tego miejsca dyrektorom tych placówek serdecznie podziękować. Swój niemały udział ma też Kronospan, który po raz pierwszy w swojej historii zainwestował w budowę zupełnie nowego, pięknego przedszkola.

Lokalna oświata to nie tylko nauczycielskie etaty,  uczniowskie statystyki, i związane z nimi algorytmy wyliczeniowe. Jako samorząd z roku na rok wspomagamy finansowo szczecineckie szkoły pokaźnymi kwotami na ich funkcjonowanie. Pieniędzmi których nie jest w stanie zabezpieczyć budżet centralny.

W samym tylko 2017 roku na oświatę publiczną i niepubliczną miasto wydatkowało ze swojego budżetu 6 mln 353 tys. zł,  a w przeciągu mijającej kadencji, celem poprawy jakości nauczania w przedszkolach i szkołach dołożyliśmy do otrzymywanej subwencji oświatowej  łącznie 41,7 mln zł. !

Wszystkie szkoły działające na terenie miasta zostały zmodernizowane. Tam gdzie było to możliwe zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne, obniżając koszt ich funkcjonowania. Podnosimy standard infrastruktury szkolnej, pracowni, zaplecza kuchennego i sanitarnego. Jeszcze w tym roku przystąpimy do kompleksowego remontu sanitariatów i kuchni w SP-7 i stworzenia dokumentacji remontowej sanitariatów w SP-4.

Konsekwentnie podnosimy też standardy jakościowe infrastruktury sportowej służącej naszym  placówkom oświatowym.  W tej materii od 2006 roku udało nam się nadrobić wieloletnie zaległości i staliśmy się jednym z miast o najlepszej infrastrukturze sportowej w regionie. Budowę, wzorowe utrzymanie hal i obiektów sportowych, a przede wszystkim  zapewnienie możliwości korzystania z nich do późnych godzin wieczornych przez dzieci i młodzież, uzyskaliśmy poprzez autorskie rozwiązanie systemowe, a mianowicie oddanie tych  obiektów  w trwały zarząd do OSiRu, przy równoczesnym zapewnieniu szkołom pierwszeństwa w korzystaniu z nich w godzinach ich pracy.

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna w „Czwórce”  na Jasnej, analogiczny obiekt wraz bieżnią lekkoatletyczną w obecnej Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Wiatracznej, kompleksowy remont sali gimnastycznej w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 na Armii Krajowej, budowa nowoczesnego rękawa lekkoatletycznego przy  Szkole Podstawowej nr 7 na Krakowskiej  i praktycznie wybudowanie od nowa pięknego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy tej szkole, przejęcie od STO i przebudowa hali sportowej na Słowiańskiej, to tylko fragment nakładów  inwestycyjnych, jakie wspomogły szczecinecką oświatę. Dzisiaj do tej księgi dopisujemy kolejny rozdział. 

Nowa hala sportowa, w której się obecnie znajdujemy, to nasza najnowsza inwestycja i kolejny przykład dbałości o szczecinecką oświatę, która zawsze była przeze mnie traktowana priorytetowo.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować głównemu wykonawcy – firmie „Ciepłownik” której właścicielem jest nieobecny niestety dziś z nami pan Krzysztof Lipiecki. Reprezentuje go inż. Maciej Jaroszyński który przez dwa lata nadzorował budowę tego pięknego obiektu.

Mam nadzieję, że ta hala sportowa na którą z taką niecierpliwością oczekiwali nie tyko uczniowie tej szkoły, ale i kadra pedagogiczna, spełni Państwa oczekiwania i sprawi, że uczniowie popularnej „Szóstki”, oraz zwodnicy z dofinansowywanych przez miasto klubów sportowych, którzy będą z tej sali korzystać, docenią poziom zaangażowania miasta w rozwój sportowej infrastruktury. Mogę też Państwa w tym miejscu również zapewnić, że nie jest to bynajmniej nasze ostatnie słowo.

Jeszcze w tym roku chcemy przystąpić do rozpoczęcia budowy, pięknej, nowej, pełnowymiarowej  sali gimnastycznej, a właściwie hali sportowej  w Szkole Podstawowej nr 1.  Jak wszystko pójdzie dobrze zostanie ona oddana do użytku w 2020r. Ta duża szkoła bardzo takiego obiektu potrzebuje.

Przed nami  poważne i trudne wyzwania,  ale jesteśmy do nich doskonale przygotowani, nie tylko zresztą od strony finansowej. Jestem przekonany, że proponowane przez nas rozwiązania  mogą również liczyć na wsparcie ludzi, bez których szkoła obejść się nie może – czyli nauczycieli i rodziców. Nie ukrywam, że liczę w tej materii  na Państwa aktywność i kreatywność. Wiele od nich zależy.

To Państwo: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, obsługa szkół i po części rodzice, kreują   rzeczywistość szczecineckich szkół podstawowych i przedszkoli, wprowadzając nowatorskie metody nauczania i pedagogicznego wsparcia naszych dzieci, oraz bezpieczeństwo i komfort procesu edukacyjnego .   

Jako samorząd i organ prowadzący będziemy oczywiście Państwa w tym  wspierać, w dalszym ciągu traktując lokalną oświatę jako jedno z najważniejszych zadań w rozwoju miasta .

Żegnając się z państwem życzę  powodzenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a naszym uczniom wielu  sukcesów i radości w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Opr. M. Ludewicz