Informacja Burmistrza Szczecinka

Publikowane od: 
26.06.2020

Uprzejmie informuję mieszkańców Szczecinka, że do dnia 16 lipca 2020 r. można zapoznać się w naszym Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego na II piętrze budynku A w pokoju nr 209 z treścią wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejących budynków na punkty do zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr: 12/3 i 12/5 w obrębie 0021, przy ul. Pilskiej w Szczecinku oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

W powyższym terminie dokumentacja udostępniona jest do wglądu. W przypadku udostępnienia dokumentacji  w innej formie, należy złożyć stosowny wniosek.

Powyższa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle obowiązujących przepisów na dzień dzisiejszy nie jest ostateczna. Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji.