Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Publikowane od: 
12.05.2023

Preferencyjna sprzedaż węgla – sprzedaż końcowa

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236, z późn. zm.) Miasto Szczecinek przystępuje do sprzedaży końcowej węgla. Sprzedaż węgla zgodnie ze nowelizowaną ustawą odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych (oznacza to, że zakup węgla możliwy jest również dla mieszkańców innych gmin, o ile spełniają warunki do takiego zakupu).

 

  1. Termin składania wniosków o zakup węgla w sprzedaży końcowej – od 12.05.2023 r. do 30.06.2023 r.
  2. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

-        orzech w ilości 3,2 tony,

-        groszek w ilości 1 tony.

  1. Cena zakupu 1 tony węgla – 1 950 zł.
  2. Do zakupu węgla w sprzedaży końcowej uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki do dodatku węglowego zarówno z terenu Miasta Szczecinek, jak i z terenu innej gminy, o ile posiada zaświadczenie z terenu swojej gminy potwierdzające uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla w sprzedaży końcowej.
  3. Sprzedaż końcowa węgla odbywa się jak dotychczasowa preferencyjna sprzedaż węgla, przypominamy:

-        wnioski o zakup węgla składane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89,

-        sprzedaż węgla realizowana jest przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 81,

-        odbiór węgla (po dokonaniu wpłaty) w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 28.

 

Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności ich wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 

WAŻNE

Zakupu węgla w sprzedaży końcowej można dokonać w dowolnej gminie prowadzącej taką sprzedaż, niezbędnym jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie uprawnień.

Dla Mieszkańców Miasta Szczecinek zaświadczenia wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89.