Joanna Gawrych nowym Sekretarzem Miasta

Data publikacji: 
01.02.2018

Joanna Gawrych objęła dzisiaj obowiązki Sekretarza Miasta Szczecinek. Decyzję w sprawie powierzenia nowych zadań dotychczasowej Dyrektor Wydziału Organizacyjnego UM w drodze awansu wewnętrznego podjął Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas.

Pani Joanna Gawrych w Urzędzie Miasta Szczecinek pracuje od 1 sierpnia 2000 roku. W tym okresie zajmowała stanowisko informatyka, starszego informatyka i kierownika Referatu Organizacyjnego. Od 15 kwietnia 2009 do 31 stycznia 2018 była Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego. Na tym stanowisku zastąpiła ją dzisiaj, także w drodze awansu wewnętrznego Dorota Kordowska-Śliwa, dotychczasowa wicedyrektor WO.

Przypomnijmy, że na stanowisku Sekretarza Miasta Szczecinek Joanna Gawrych zastąpiła panią Romualdę Wójcik, która po 49 latach pracy w Ratuszu z dniem 31 stycznia przeszła na emeryturę.

Do najważniejszych zadań sekretarza miasta należy m.in. sprawowanie nadzoru nad dyrektorami i kierownikami w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań, nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w urzędzie oraz pomiędzy urzędem a miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Biura Rady Miasta.

Tekst i foto: M. Ludewicz