Kąpieliska bez uwag

Publikowane od: 
28.02.2023

Informujemy, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku” na okres 21 dni (tj. od dnia 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r.) nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje jej zmiany.

Załącznik: