Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Publikowane od: 
18.02.2021

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Konkurs umożliwia pozyskanie grantów na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Wnioski o granty mogą składać instytucje i organizacje społeczne niedziałające dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 marca 2021 r. Więcej informacji dostępna jest TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz