Konkurs na prowadzenie przedszkola

Publikowane od: 
10.07.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
1)    w roku 2018 – od września do grudnia około 456 800,00 zł;
2)    w roku 2019 około – 1 370 400,00 zł;
3)    w roku 2020 około – 1 370 400,00 zł;
4)    w roku 2021 - około 1 370 400,00 zł.

Konkurs jest adresowany do osób prawnych i fizycznych, które:
1)    wykażą się doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
2)    znajdują się w sytuacji finansowej, umożliwiającej wykonanie zadania;
3)    złożą ofertę o treści przewidzianej w ogłoszeniu,
4)    spełniają na dzień ogłoszenia konkursu wymagane obowiązującymi przepisami warunki lokalowe.

Oferty należy składać w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych do dnia 24 sierpnia 2018 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Hanus: tel. 094 37 299 22 e-mail: a.hanus@kcuw.szczecinek.pl.

Pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami dostępna jest w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz