Konkurs na przeciwdziałanie uzależnieniom

Publikowane od: 
30.12.2019

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

                                      Kwota (zł)

1.

Fundusz „Tratwa” Szczecinek

Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy

50 000

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”

Program pracy z grupami ryzyka
i rehabilitacji osób

50 000

3.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Punkt Konsultacyjny w Szczecinku

23 500

4.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Naszym Zdaniem

25 500

5.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Akademia Sztuki

39 000

Opr. M. Ludewicz. Foto: gk24.pl

Załącznik: