Konsultacje programu współpracy z NGO

Publikowane od: 
27.10.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 27 października - 6 listopada 2020 r.

2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Główny specjalista ds. uzależnień
i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal, budynek B UM, pokój 115, tel. 94 37 141 53, b.kowal@um.szczecinek.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
  • drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres b.kowal@um.szczecinek.pl.

4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń UM Szczecinek.