Konsultacje społeczne

Publikowane od: 
27.03.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że 27 marca 2019 r. rozpoczynają się konsultacje dwóch projektów uchwał Rady Miasta, związane ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców miasta. Obecnie wysokość opłaty zależna jest od deklarowanej przez właściciela nieruchomości liczby mieszkańców. Proponowana jest zmiana metody obliczania opłaty – w zależności od ilości wody zużytej przez mieszkańców nieruchomości.

Konsultacje w tej sprawie potrwają do 3 kwietnia. Udział w nich mogą wziąć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Szczecinek.
Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał należy zgłaszać na udostępnionym formularzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 lub drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: m.gebska@um.szczecinek.pl.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.szczecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.
Szczegóły wraz z projektami uchwał dostępne są w załącznikach.