Konsultacje w sprawie kąpielisk

Data publikacji: 
11.01.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek zawiadamiam o wyłożeniu na okres 21 dni,  tj. od 11 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. do  publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie „określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku”.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek w pok. 111 (I piętro) na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: b.jojkan@um.szczecinek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 05 lutego 2018 r. do godz. 1500.

Uchwała wraz z pozostałymi dokumentami dostępna jest w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz