Konsultacje w sprawie kąpielisk

Publikowane od: 
06.02.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek zawiadamia o wyłożeniu na okres 21 dni (od 6 lutego do 26 lutego) do  publicznej wiadomości projektu uchwały  Rady Miasta Szczecinek w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku”

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w Wydziale Komunalnym UM w pok. 111 (I piętro) na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: b.jojkan@um.szczecinek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 26 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Wykaz planowanych kąpielisk oraz sama uchwała dostępne są w załącznikach.