Konsultacje ws. dotacji dla działkowców

Publikowane od: 
30.05.2019

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji.

Konsultacje odbędą się od dnia 30 maja do 5 czerwca 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Główny Specjalista ds. społecznych – Elżbieta Szukiel, pokój 115, tel. 94 37 141 53, e.szukiel@um.szczecinek.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:
1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
2) drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres e.szukiel@um.szczecinek.pl.

Projekt i formularz konsultacji dostępne są w załącznikach.

opr. M. Ludewicz. Foto: Miastozwizja.pl