Konsultacje ws. uchwał dotyczących śmieci

Publikowane od: 
13.01.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że 13 stycznia 2020 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał Rady Miasta:

  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Konsultacje potrwają do 20 stycznia. Udział w nich mogą brać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie swojej działalności statutowej, działające na terenie Miasta Szczecinek.

Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał należy zgłaszać na udostępnionym formularzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 1000 lub drogą elektroniczną na adres: k.wenclaw@um.szczecinek.pl.

Szczegóły wraz z projektami uchwał dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl