Konsultacje współpracy z NGO

Publikowane od: 
05.12.2018

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje zaplanowane zostały na 5 - 13 grudnia 2018 r. Osobą odpowiedzialną za ich przeprowadzenie jest pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal (tel. 94 37 141 53, mail: b.kowal@um.szczecinek.pl).

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
- drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres b.kowal@um.szczecinek.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

Opr. M. Ludewicz