Kto poprowadzi placówki wsparcia?

Publikowane od: 
30.12.2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na prowadzenie w roku 2021 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja. Nazwa placówki.

Kwota (zł)

1.

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – Placówka Wsparcia Dziennego Koniczynka

123 000

2.

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Magdalenka

100 000

3.

Fundusz Tratwa Szczecinek – Świetlica Środowiskowa Tratwa

110 000

4.

Fundusz Tratwa Szczecinek – Klub Młodzieżowy

72 000

5.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Świetlica profilaktyczno-wychowawcza Niepokalanki Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

100 000

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Chochliki

95 000

Opr. M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl