Kto zorganizuje opiekę wytchnieniową?

Publikowane od: 
25.06.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego. Przewidywana liczba godzin do zlecenia ok. 1 680 godzin, w okresie VIII - XII 2019 r.

Szczegółowe informacje na www.mops.szczecinek.pl oraz pod nr telefonu 94 37 280 84 lub 94 37 280 00 ( sekretariat).

Foto: miastozwizja.pl (123rf)