Miasto pomaga przedsiębiorcom!

Publikowane od: 
02.04.2020

W szczecineckim Ratuszu trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi pomocy dla przedsiębiorców, której wprowadzenie zapowiedział Burmistrz Daniel Rak. Ulgi związane są z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i dotyczyć będą czynszów za lokale wynajmowane od miasta oraz jednostek i spółek podległych (ZGM-TBS, SAPiK, KCUW, Aqua-Tur, MEC), podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości począwszy od kwietnia 2020 roku, a także opłat za użytkowanie wieczyste.

Aby formalnie wprowadzić w życie część zapowiedzianych przez Burmistrza Daniela Raka ulg niezbędne było przyjęcie tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Została ona uchwalona w miniony wtorek i jest już obowiązującym w Polsce prawem. To dało samorządom zielone światło do wypracowania rozwiązań, które mogą być stosowane w konkretnych gminach.

Jedną z wprowadzonych i obowiązujących już zmian jest wydłużenie terminów płatności za użytkowanie wieczyste za 2020 rok oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Do tej pory należało je wnosić do 31 marca. Nowy obowiązujący termin, to 30 czerwca 2020 r.. Dotyczy on wszystkich zobowiązanych do wniesienia wymienionych opłat i nie wymaga składania żadnych dodatkowych podań czy wniosków.

- O wstrzymanie się ze składaniem wniosków prosimy też wszystkich przedsiębiorców, chcących uzyskać odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości. Szczegółowe zasady, na podstawie których będą mogli uzyskać pomoc regulować będzie uchwała Rady Miasta. W tej chwili trwają prace nad jej projektem. Uchwała zostanie przedłożona radnym w najbliższym możliwym czasie – informuje burmistrz Daniel Rak.

Podjęcie uchwały w sprawie stosowania ulg dotyczących podatku od nieruchomości umożliwia przyjęta przez sejm specustawa. Nie ma innej formalnej możliwości systemowego wprowadzenia wspomnianych zwolnień w życie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości obowiązywać będzie od należności podatkowych należnych począwszy od miesiąca kwietnia 2020 roku, co oznacza, że ulgi nie będą obejmować zaległości podatkowych powstałych przed dniem 31.03.2020 r.

Na indywidualne traktowanie liczyć mogą też wszyscy przedsiębiorcy, którzy zwrócą się o obniżenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub w uzasadnionych przypadkach umorzenie czynszów za lokale wynajmowane od Miasta Szczecinek oraz jednostek i spółek podległych miastu. Tu wnioski można składać jednak już teraz (dostępne są one TUTAJ lub w załączniku). Wnioski kierować należy do spółki lub jednostki miejskiej od której wynajmowany jest konkretny lokal.

- Jestem po rozmowach z prezesami i dyrektorami, którzy będą je rozpatrywali. Dałem im jasno do zrozumienia, że przy rozpatrywaniu każdej sprawy muszą brać pod uwagę sytuację finansową firm spowodowaną pandemią koronawirusa. Dlatego moje rekomendacje są jasne: na tyle, na ile możemy powinniśmy pomagać przedsiębiorcom, którzy często z dnia na dzień utracili znaczną część swoich przychodów – podkreśla burmistrz Daniel Rak.

W przypadku czynszów, podobnie jak w każdej innej formie pomocy oferowanej przedsiębiorcom przez Miasto Szczecinek, decyzje podejmowane będą indywidualnie.

Tekst: M. Ludewicz. Foto: miastozwizja.pl

Załącznik: