Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie

Publikowane od: 
11.05.2021

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Pomerania”, Urząd Miasta w Szczecinku, Urząd Gminy oraz Związek Miast Polskich zapraszają w dniach 3-6 czerwca samorządowców z całego kraju do Szczecinka na XVII Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym.

W Mistrzostwach mogą wziąć udział etatowi pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych, Miejskich i Gminnych, radni rad gmin, miast, powiatów i sejmików, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządom oraz uczestnicy mistrzostw w Koninie i Starych Babicach w ubiegłych latach, a także pracownicy samorządów z krajów Unii Europejskiej, przy czym to samorządy we własnym zakresie zapraszają samorządowców z zaprzyjaźnionych miast, gmin itp. z krajów Unii Europejskiej.

System rozgrywek jest pucharowy, do dwóch wygranych setów we wszystkich kategoriach. Przy stanie 6:6 obowiązuje tie-break. Przy stanie 1:1 w setach obowiązuje duży tie-break. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia setów lub gemów przy dużej liczbie zawodników.

Kategorie:

  • kobiety open
  • do 50 lat mężczyzn (rocznik 1970 i młodsi) 
  • 51 – 60 lat mężczyzn (rocznik 1969 - 1960) 
  • + 60 lat mężczyzn (1959 i starsi) 
  • open VIP (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie, przewodniczący – i ich zastępcy oraz członkowie Zarządów) 
  • open pocieszenia (tylko dla przegranych w I rundzie) 
  • open debel (w zależności od liczby zgłoszeń do rozgrywek indywidualnych) 
  • debel+100 razem 
  • mikst open 
  • open byli samorządowcy, uczestnicy mistrzostw w Koninie i Starych Babicach.

Warunkiem rozegrania turnieju w kategorii jest udział minimum 8 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia kategorii, bądź ustalenia innych przedziałów wiekowych. Oficjalni sponsorzy mistrzostw to: Związek Miast Polskich, Urząd Miasta w Szczecinku, Urząd Gminy w Szczecinku, Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w Mistrzostwach mija 28 maja 2021. Zgłoszenia przyjmuje Mieczysław Makowski, sms 790-453-271 lub email: makowskim@op.pl