Na sesji o dostarczaniu wody

Publikowane od: 
14.09.2021

Zapraszamy do śledzenia zdalnej sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. (piątek) o godz.13:00, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 27.05.2021 r. oraz z dnia 17.06.2021 r.
3.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
4.    Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Szczecinek w roku szkolnym 2021/2022.
5.    Uchwała w sprawie  zmiany  uchwały  Rady Miasta Szczecinek  Nr XV/157/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek.
6.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
7.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
8.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
9.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz