Na sesji o wyborach do rad osiedli

Publikowane od: 
25.02.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 28 lutego (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad:        

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 24.01.2019 r. oraz z dnia 29.01.2019 r.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6.    Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Szczecinek.
7.    Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek.
8.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świątki III" w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.
10.    Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie skargi na działalność Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.
12.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
13.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
14.    Wnioski i informacje radnych.
15.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz