Na sesji o zmianach w budżecie

Data publikacji: 
02.08.2018

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń (nr 101)  UM, z następującym porządkiem obrad:              

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
3.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025.
4.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz.