Na sesji o zmianach w budżecie

Publikowane od: 
07.09.2018

Zapraszam na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się dnia 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń (nr 101) - I piętro UM, z następującym porządkiem obrad:              

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok.
3.    Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
4.    Uchwała w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
5.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz