Na sesji zdalnej o dworcu PKP

Publikowane od: 
12.10.2022

Zapraszamy na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 13.10.2022 r. o godz. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinku wraz z udziałami w prawie własności znajdującej się na niej zabudowy, w tym m.in. budynku dworca kolejowego.
3.    Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem 14/111
w obrębie ewidencyjnym 0019 w Szczecinku.
4.    Zakończenie sesji.

Opr. M. Ludewicz