Nadzwyczajne obrady Rady Miasta

Publikowane od: 
12.09.2018

Za nami kolejna w tej kadencji nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Podczas odbywających się w miniony poniedziałek obrad obyło się bez dłuższych dyskusji, a kolejne uchwały przyjmowane były praktycznie przy braku głosów sprzeciwu. Radni zgodzili się m.in. na zmiany w budżecie, które polegają na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego. Jest nim przebudowa ulic Dworcowej, Kolejowej i Wiśniowej w Szczecinku, która realizowana będzie w roku przyszłym. Przyjęta została także uchwała dotycząca powstania w zakładzie karnym i szpitalu obwodów głosowania podczas zbliżających się wyborów samorządowych i wyznaczenia wiceburmistrza Daniela Raka jako reprezentującego oraz Elżbietę Muchę, Marcina Wilka i Andrzeja Wdowiaka jako dodatkowych delegatów do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W programie sesji znalazły się też dwie uchwały, których pierwotnie nie było w porządku obrad. Pierwsza z nich dotyczyła uznania ulic Jacka Malczewskiego, Dworcowej, Kolejowej, Warcisława IV, Akacjowej i Wilczkowskiej za drogi gminne. Wniesiono także zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w przedmiocie negatywnej opinii projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Szczecinku.

Tekst i foto: M. Ludewicz