Nadzwyczajnie o elektromobilności

Publikowane od: 
02.01.2019

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczecinek. Obrady rozpoczną się w najbliższy czwartek (3.01.2019) o godzinie 9.00 w sali posiedzeń (nr 101) UM z następującym porządkiem:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uchwała w sprawie  upoważnienia Burmistrza Miasta Szczecinek do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności w obszarze miasta Szczecinek na lata 2019 - 2026” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część́ 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
3.    Zamknięcie sesji.