Nadzwyczajnie o sytuacji w szpitalu

Publikowane od: 
07.08.2019

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 9 sierpnia (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) UM, z następującym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Omówienie bieżących spraw „Szpitala w Szczecinku”  Sp. z o.o. w Szczecinku.
3.    Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
6.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki IV” w Szczecinku.
7.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie ustalenia na terenie miasta Szczecinek odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
9.    Zamknięcie sesji.

Opr. M. Ludewicz