Nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane!

Publikowane od: 
30.04.2021

Burmistrz Miasta Szczecinek, Daniel Rak po zasięgnięciu opinii kapituły przyznał nagrody za wyniki sportowe. Otrzymali je:

L.p.

Dane kandydata

Informacje o wnioskodawcy

Nagroda proponowana
przez Kapitułę

1.

Szymon Gaczyński

Klub Sportów Walki Szczecinek

3.000,00

2.

Natan Frąckiewicz

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA Szczecinek

3.000,00

3.

Jakub Gałan

Klub Sportów Walki Szczecinek

2.000,00

4.

Magdalena Tomczak – Gołowicz

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA Szczecinek

2.000,00

5.

Wiktoria Szumska

Klub Sportów Walki Szczecinek

1.000,00

 

 

 

OGÓŁEM

 

11.000,00

Przyznane zostało także wyróżnienie za całokształt osiągnięć w działalności sportowej. Trafiło ono do:

L.p.

Dane kandydata

Informacje o wnioskodawcy

Nagroda
proponowana
przez Kapitułę

1.

Jakub Juniewicz

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA Szczecinek

wyróżnienie

Foto: gawex.pl