Nie daj się osteoporozie - wyniki konkursu

Publikowane od: 
21.04.2022

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Nie daj się osteoporozie – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Szczecinek w roku 2022”.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty:

  1. OSTEODENS Grzegorz Pozorski, ul. Kotomierska 20, Sienno, 86-022 Dobrcz
  2. F.H.U. AS Anna Sudoł, ul. Teofila Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin

Burmistrz Miasta postanowił zlecić realizację ww. zadania firmie OSTEODENS Grzegorz Pozorski, ul. Kotomierska 20, Sienno, 86-022 Dobrcz, który jako jedyny złożyło ofertę spełniającą warunki formalne i podpisać umowę zgodnie z przedłożoną ofertą.

Załącznik: