Oświadczenie ws. kłamstw medialnych

Publikowane od: 
08.05.2019

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat konsultacji społecznych, dotyczących uchwały Rady Miasta w sprawie metody obliczania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które opublikowane zostały dzisiaj na portalu szczecinek.com, informujemy, że:

- w dniach od 19 kwietnia do 6 maja konsultowany był projekt uchwały, który zakłada ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, czyli tak, jak obecnie. W konsultowanej uchwale zmianie uległa wysokość stawki: nowa opłata za odpady segregowane ma wynosić 18 zł od każdego mieszkańca, a więc o 4 zł więcej niż dotychczas;

- cytowany w artykule wniosek Mieszkanki Szczecinka zawiera uwagi do metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami w powiązaniu ze zużyciem wody. Projekt ten w dniu 18 kwietnia został wycofany przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

Mimo, że artykuł został w pośpiechu usunięty, to przedstawione w nim kłamliwe informacje dotyczące sposobu ustalenia opłaty za wywóz śmieci, jej wysokości, jak i przeprowadzonych konsultacji społecznych w tej sprawie mogły wprowadzić Czytelników w błąd i wywoływać chaos informacyjny wśród Mieszkańców Szczecinka.

Dlatego po raz kolejny informujemy, że w chwili obecnej jedyną procedowaną metodą obliczania opłaty za wywóz odpadów jest metoda od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Zgodnie z jej zapisami nowa stawka opłaty za odpady segregowane ma wynosić 18 zł od każdego mieszkańca. 

Jednocześnie podkreślamy, że treści publikowane na portalu szczecinek.com nie są autoryzowane przez Urząd Miasta. W związku z tym mogą zwierać nieścisłości i błędy rzeczowe.

Urząd Miasta Szczecinek. Foto: cio.co.ke