Oświadczenie ws. nierzetelnych publikacji

Publikowane od: 
15.05.2019

Oświadczenie Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie nierzetelnych publikacji na portalu szczecinek.com

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które ukazały się w dniu 14.05.2019 w artykule pt. „Czy burmistrz Szczecinka i jego rzecznik naruszyli konstytucję? Zawiadomienie jest w prokuraturze”, który ukazał się na portalu szczecinek.com, oświadczam, że:

  • jako Burmistrz Miasta Szczecinek nie ograniczam i nigdy nie ograniczałem dziennikarzom dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi na pytania dziennikarzy wszystkich redakcji, w tym redakcji portalu szczecinek.com i gazety „Temat Szczecinecki” udzielane są w trybie przewidzianym w prawie prasowym i ustawie o dostępie do informacji publicznej;
  • prośby rzecznika prasowego UM o przesyłanie pytań za pośrednictwem maila wynikają z niezgodnego z prawdą cytowania wiadomości przekazywanych telefonicznie i nierzetelnego informowania przez redakcję „Tematu” mieszkańców o sprawach istotnych dla lokalnej społeczności. Przykładem takiego działania jest choćby opublikowany w ostatnim tygodniu, zawierający nieprawdziwe informacje artykuł na temat konsultacji społecznych, dotyczących uchwały Rady Miasta w sprawie metody obliczania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Redakcja portalu szczecinek.com oraz gazety „Temat Szczecinecki” od wielu miesięcy w swoich artykułach dyskredytuje działania podejmowane przeze mnie osobiście oraz Urząd Miasta, często manipulując faktami i podając niesprawdzone, a nawet nieprawdziwe informacje. Tymczasem z brzmienia art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe wynika kategorycznie, że: „Dziennikarz jest obowiązany: zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości...” W mojej opinii dziennikarze redakcji „Tematu Szczecineckiego” celowo nie wypełniają w/w obowiązków i w związku z tym nie są informowani o konferencjach prasowych organizowanych przez UM.

Na podkreślenie zasługuje również fakt cenzury stosowanej przez redakcję portalu szczecinek.com. Na w/w portalu publikowane są tylko komentarze zaakceptowane przez moderatora, co w mojej opinii oznacza publikację tylko i wyłącznie komentarzy zgodnych z linią redakcyjną. Dodatkowo „Temat Szczecinecki” od wielu miesięcy angażuje się w życie polityczne naszego miasta jasno opowiadając się po jednej ze stron będąc jej tubą propagandową. Działanie takie dyskredytuje osoby publikujące artykuły na portalu szczecinek.com i w gazecie „Temat Szczecinecki”. Dziennikarze ci są nierzetelni  i stosują podwójne standardy. Sami przyznając sobie prawo do krytyki wszelkich działań podejmowanych przez UM, de facto odbierają atakowanej instytucji prawo do odpowiedzi na tę krytykę. Każda próba udzielenia takiej odpowiedzi traktowana jest jak atak na wolność słowa. Tymczasem w kontaktach z redakcją UM przestrzega wszystkich przepisów obowiązującego w Polsce prawa.

Istotnym jest również przegrany w pierwszej instancji przez redakcję „Tematu Szczecineckiego” proces z Jakubem Hardie-Douglasem, radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego oraz fakt pozwu złożonego przez mnie o naruszenie dóbr osobistych. Proces w tej drugiej sprawie toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. W mojej opinii sprawy te mają bezpośredni wpływ na linię redakcyjną „Tematu”, jak prasowe ataki na mnie samego, moich podwładnych, jak i cały Urząd Miasta Szczecinek.

D. Rak, Burmistrz Miasta Szczecinek