O kursach i stażach dla bezrobotnych

Data publikacji: 
05.06.2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na spotkanie pn.: „Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe oraz płatne staże dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy”, które odbędzie się 11 czerwca o godz. 11:00 w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym.

Celem spotkania jest przedstawienie oferty podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekty te nakierowane są na zwiększenie szans zatrudnienia osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:
•    Doradztwo zawodowe
•    Bezpłatne szkolenia zawodowe.
•    Staż zawodowy
•    Pośrednictwo pracy

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:30. Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47)
lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11.06.2018 r. do godz. 9:00 (druk w załączniku).

Opr. M. Ludewicz