O nowych zasadach ochrony danych

Data publikacji: 
10.04.2018

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek zaprasza osoby odpowiedzialne w firmach za zadania związane z ochroną danych osobowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia (czwartek) w Centrum Konferencyjnym ZAMEK, w godzinach 10:00 – 13:00. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Tomaszem Mikołajczykiem, specjalistą zastosowań informatyki i bezpieczeństwa informacji. Jego celem jest zasygnalizowanie zmian dotyczących ochrony danych osobowych, związanych z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
W jego tracie uczestnicy uzyskają szereg informacji dotyczących podstawowych regulacji prawnych, definicji i pojęć związanych z ochroną danych osobowych, zasad organizacji procesu ochrony danych osobowych w firmie, analizy ryzyka, zakresu sankcji oraz sprawozdawczości.  

Agenda spotkania:
10:00 – Powitanie uczestników;
10:15 – Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych;
10:30 -  Podstawowe pojęcia i definicje związane z ochroną danych osobowych;
10:45 – Osoby funkcyjne – Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
11:00 – Uczestnicy procesu ochrony danych osobowych;
11:15 – Organizacja procesu ochrony danych osobowych;
11:30 – Analiza ryzyka;
11:45 – Działania, sprawozdawczość i sankcje;
12:00 – Dyskusja
12:45 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem liczba uczestników jest ograniczona, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie jednej osoby z firmy. Decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.  W celu rezerwacji miejsca dla uczestnika uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: e.omelanczuk@um.szczecinek.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Elżbietą Omelańczuk, tel. (94) 371 40 83.

Opr. M. Ludewicz