O recyklingu i gniazdach półpodziemnych

Data publikacji: 
19.01.2018

W Urzędzie Miasta w Szczecinku odbyło się wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. W trakcie obrad dyskutowano między innymi na temat projektu modernizacji instalacji przetwarzających odpady w Wardyniu Górnym, gdzie spółka ma swoją siedzibę. Ważnym punktem spotkania była także kwestia utworzenia Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu, na które przedsiębiorstwo będzie chciało uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

- Wizyta wójtów i burmistrzów była również znakomitym pretekstem do zaprezentowania  gniazd na odpady półpodziemne, które tak świetnie sprawdzają się w naszym mieście – informował burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, który uczestniczył w obradach. – Omówione zostały nie tylko aspekty finansowe budowy pojemników, ale udało nam się też pokazać, w jaki sposób w praktyce są one opróżniane. Być może, któryś z samorządów będzie chciał skorzystać z naszych doświadczeń. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do przekazania wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia budowy gniazd  – dodał burmistrz.

Przypomnijmy, że do końca września 2018 r. na terenie miasta Szczecinek wykonanych będzie łącznie 137 półpodziemnych gniazd na odpady komunalne, składających się w sumie z 590  pojemników. Koszt inwestycji prowadzonych w latach 2014-2018 to niemal 5 i pół miliona złotych, z czego 50 procent to uzyskane dofinansowania.

Tekst i foto: M. Ludewicz