Ochrona dziedzictwa kulturowego

Publikowane od: 
18.05.2021

Trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.
Wnioski o granty mogą składać fundacje oraz stowarzyszenia.
W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Więcej: www.nid.pl