Oferta na zadanie „Miasto Życia”

Data publikacji: 
09.03.2018

Informujemy, że w dniu 9 marca stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Młodzieży złożyło do Burmistrza Miasta Szczecinek uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Miasto Życia”.
Uwagi do oferty można składać do 16 marca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta UM Szczecinek.

Oferta dostępna jest w załączniku.

Opr. M. Ludewicz