Ostra dyskusja o budżecie obywatelskim

Data publikacji: 
27.11.2017

Dyskusja o przeprowadzeniu w Szczecinku konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego była najgorętszą i najdłuższą podczas odbywającej się dzisiaj sesji Rady Miasta. Projekt w tej sprawie zgłoszony został przez klub „Razem dla Szczecinka”.

- Tak naprawdę stworzyliśmy już możliwości realizacji budżetu obywatelskiego za pośrednictwem pięciu rad osiedli. W ich ramach wydawana są pieniądze na różne inicjatywy. Natomiast w projekcie budżetu na 2018 rok znajdują się inwestycje wprowadzonych tam na prośbę samych mieszkańców. Na ich wykonanie miasto przeznaczy 1,2 mln zł. Dlatego moim zdaniem konsultacje budżetu obywatelski to chybiony pomysł – argumentował radny Marcin Kaszewski.

W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz Jerzy Hardie-Douglas: - Wszystkie oddolne pomysły mieszkańców Szczecinka zostały wprowadzone do projektu przyszłorocznego budżetu, dlatego uważam, że budżet obywatelski jest w naszym mieście realizowany na co dzień za pośrednictwem radnych i rad osiedli. Ma tylko inną nazwę – podsumował burmistrz.

Ostatecznie przeciw wprowadzeniu konsultacji głosowało 15 radnych, a 4 było za przy jednym głosie wstrzymującym. Podczas dzisiejszej sesji zdecydowano również m.in. o nowym zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zasadach współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi.

Obrady zakończyły pytania radnych.

Tekst i foto: M. Ludewicz