Otwarcie nowej pracowni w ZTS

Publikowane od: 
07.09.2018

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas i jego zastępca Daniel Rak wzięli wczoraj udział w uroczystym otwarciu nowej pracowni w ZST w Szczecinku. Pracownia wyposażona została w najnowocześniejsze tokarki i frezarki, na których szkolić będą mogli się nie tylko uczniowie, ale wszyscy, którzy chcą nauczyć się obsługiwać tokarki CNC. Taka jest właśnie idea powstałego Centrum Edukacji Technicznej Haas. To znakomita wiadomość dla przedsiębiorców chcących w przyszłości zatrudnić znakomicie przeszkolonych i wykształconych fachowców. 

W wydarzeniu udział wzięli także włodarze powiatu, przedstawiciele firmy Abplanalp, która dostarczyła urządzenia, dyrektorzy jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej oraz lokalnych firm, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

- Utworzenie tej pracowni kosztowało nas wiele pracy. Wartość samego wyposażenia to niemal 2,4 mln zł.  Musieliśmy przeprowadzić aż 11 różnych przetargów. Tak dużego zaangażowania wymaga od nas ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych… - zdradził starosta Krzysztof Lis podczas okolicznościowego przemówienia. – Chcemy, aby  z tego obiektu korzystali nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszańcy powiatu, którzy będą chcieli pogłębiać wiedzę i  nabywać nowe umiejętności. Planujemy, aby właśnie tu odbywały się zajęcia i koła zainteresowań - dodał

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projekt pn. „Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku”  współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji, dostosowanie treści edukacyjnych do aktualnego stanu wiedzy i techniki.

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, opr. M. Ludewicz