Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Publikowane od: 
03.07.2018

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza drugi otwarty konkurs na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na jego realizację przeznacza się kwotę 60 tys. zł. Do konkursu mogą przystąpić organizacje spełniające następujące warunki:
a)    starają się o pozyskanie lub pozyskali środki finansowe ze źródła zewnętrznego, gdzie wymagany jest wkład własny:
b)    chcą realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego lub na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego o charakterze regionalnym tzn. zadania, które obejmują  swoimi działaniami  lub są  skierowane do mieszkańców, co najmniej trzech powiatów.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej przy ul. Korsarzy 34  w Szczecinie lub w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 3 nr 329 (sekretariat) do dnia 25 lipca  2018 r.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty bezzwłocznie w terminie do 60 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz