Pieniądze na rozwój ogrodów działkowych

Publikowane od: 
15.03.2023

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Planowana kwota dotacji
W budżecie Miasta Szczecinek w 2023 roku przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji ogłoszenia do 17 kwietnia, do godziny 13:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub wysłać pocztą.

Informacje dodatkowe
1)    Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
2)    Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy.
3)    Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Pełna treść ogłoszenia oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl