Pieniądze na walkę z uzależnieniami

Publikowane od: 
30.12.2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota (zł)

1.

Fundusz „Tratwa” Szczecinek

Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy

66 000

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”

Klub Abstynenta Bratek

50 000

3.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Punkt Konsultacyjny w Szczecinku

29 000

Opr. M. Ludewicz. Foto: Stowarzyszenie Bratek