Placówki wsparcia wybrane

Publikowane od: 
14.01.2020

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja. Nazwa placówki.

Kwota (zł)

  1.  

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – Placówka Wsparcia Dziennego Koniczynka

115 600

  1.  

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Magdalenka

101 400

  1.  

Fundusz Tratwa Szczecinek – Świetlica Środowiskowa Tratwa

106 000

  1.  

Fundusz Tratwa Szczecinek – Klub Młodzieżowy

72 000

  1.  

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Świetlica profilaktyczno-wychowawcza Niepokalanki Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

100 000

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Chochliki

95 000

Opr. M. Ludewicz. Foto: gliwice.pl